Koliko puta ste čuli: ’’Pazi na test samostalnosti’’?

Vreme je da konačno otklonimo sve dileme po ovom pitanju.

Test samostalnosti predstavlja instrument države sa kojim se pokušava stati na kraj zloupotrebi registrovanja preduzetnika, uglavnom paušalaca, umesto da ih njihov poslodavac prijavi u radni odnos. Glavni razlog ovih pokušaja jeste značajna ušteda poreza i doprinosa koji bi se platili na punu zaradu zaposlenih. Na ovaj način, taj zaposleni bi plaćao samo svoje paušalne doprinose a platu bi primao od svog poslodavca tako što bi mu izdavao fakturu za svoje usluge. 

Ovaj test je uveden od 01.01.2020. godine i zahvaljujući njemu Poreska uprava ima pravo da proveri svaki poslovni odnos preduzetnika sa svojim klijentima. 

Test samostalnosti je zamišljen tako što je određeno 9 tačaka koje definišu samostalnost i nezavisnost preduzetnika od naručioca posla tj. njegovog klijenta. Svaka od tih tačaka predstavlja određenu nesamostalnost preduzetnik, i ukoliko bi preduzenik ’’pao’’ na 5 od 9 tačaka smatralo bi se da nije samostalan.

Koji su to kriterijumi?

 1. RADNO VREME I GODIŠNJI ODMOR
  Ovaj kriterijum određuje da li nalogodavac ima direktan uticaj na radno vreme izvršenja ugovorenog posla kao i godišnjeg odmora preduzetnika.
 2. PROSTORIJE
  Ukoliko preduzetnik koristi prostorije nalogodavca za obavljanje poslova koji su mu povereni, smatra se preduzetnik nije samostalan po ovoj tački.
 3. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ILI USAVRŠAVANJE
  Ako nalogodavac vrši i organizuje obuke ili usavršavanja za preduzetnika, smatra se da ne prolazi ovu tačku.
 4. NAČIN ANGAŽOVANJA
  Ovde je posmatra da li je nalogodavac angažovao preduzetnika nakon oglašavanja u sredstvima informisanja ili putem trećeg lica koji se bavi selekcijom kadrova.
 5. OPREMA ZA RAD
  Nalogodavac ne sme ima uticaj na opremu i sredstvo za rad preduzetnika.
 6. PRIHODI
  Jedan o kriterijuma koji ima jednaku težinu kao i svi ostali ali je često u prvom planu.
  Predstavlja procenat ukupnih prihoda preduzetnika u periodu od 12 meseci. Ukoliko taj procenat prelazi 70% smatra se da preduzetnik nije samostalan.
 7. POSLOVNI RIZIK
  Svaki izvršalac posla trebao bi da snosi određen poslovni rizik u slučaju da se ugovoren posao ne izvrši u skladu sa definisanim uslovima. Ako Ugovor između dve strane ne sadrži određenu klauzulu po ovom pitanju, preduzetnik nije samostalan.
 8. ZABRANA KONKURENCIJE
  Ukoliko Ugovor sadrži neke zabrane ili klauzula prema kojima preduzetnik ne bi sme da pruža iste usluge drugim klijentima, to se predstavlja kao nesamostalnost izvršioca posla.
 9. DUŽINA TRAJANJA POSLOVNOG ODNOSA
  Ako je preduzetnik angažovan duže od 130 dana u periodu od 12 meseci, smatra se da nije samostalan.
Kako se radi test samostalnosti za preduzetnike

Znači ponavljamo, ukoliko neka od ovih tačaka nije jasno definisana ili postoji šansa da se padne to ne treba da Vas zabrine. Test samostalnost se prolazi ukoliko niste pali na najmanje 5 tačaka. Sve ispod toga smatra se da se samostalni i možete sarađivati bez ikakvih posledica.

Šta ako padnete test samostalnosti?

Mislite da niste potpuno samostalni u tom odnosu a želite ipak da rizikujete? Verovatno jedno od najčešćih pitanja jeste koje su posledice ukoliko ne prođete Test samostalnosti.

Ukoliko je nalogodavac domaće pravno lice, sve posledice i potencijalni troškovi padaju na njegov teret. Nalogodavac je u tom slučaju u obavezi da obračuna poreze i doprinose na ukupan iznos prometa izmešu njega i izvršioca posla.

U drugoj situaciji, ukoliko je nalogodavac strano lice, država nema instrument da obaveže to lice da obračuna poreze i doprinose, tako da sve posledice u slučaju nesamostalnosti snosite isključivo vi.

Na sledećem linku nalazi se anonimni upitnik kroz koji možete da proverite koliko se samostalni posmatrajući gore navedene kriterijume:
https://www.neobilten.com/uradite-test-samostalnosti-preduzetnika/

Prijavite se na newsletter.

Budite u toku sa vestima u vezi računovodstva, poreza, vođenja biznisa i još mnogo drugih tema.

Pročitajte ostale tekstove

Besplatne konsultacije.

Nazovite nas na 021/63-20-483

Nazovite nas na
021/63-20-483

Početak poslovanja može biti pun izazova i pitanja.