Šta je godišnji porez na dohodak građana i ko ga plaća?

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana, svi građani Republike Srbije koji su ostvarili prihod u Republici ili inostranstvu preko trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u zemlji (neoporezivi iznos), postaju obveznici plaćanja ovog poreza – porez na dohodak građana.

Obveznici ovog poreza su čak i nerezidenti ali kod nih se gledaju samo prihodi koje su ostvarili na teritoriji Republike Srbije.

Koliki je neoporezivi iznos za 2023. godinu?

Neoporezivi iznos za 2023. godinu iznosi: 4.269.564 dinara (trostruki iznos prosečne godišnje zarade u Republici Srbiji u 2023. godini).

Od prošle godine, uvedena je poreska olakšice za sve koji su mlađi od 40 godina. Njima je osnovica dodatno umanjena za još 3 prosečne godišnje zarade tako da je praktično njihov neoporezivi iznos: 8.539.128 dinara.

Pravo na ovu olakšicu imaju svi koji su na dan 31.12.2023. imali manje od 40 godina.

Koji prihodi ulaze u prihod koji se oporezuje?

U osnovicu za oporezivanje ulaze sledeći prihodi koji su ostvareni u 2023. godini:

 1. zarada iz čl. 13. do 15b Zakona o porezu na dohodak građana;
 2. oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. Zakona;
 3. oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. Zakona;
 4. oporezivog prihoda od nepokretnosti iz člana 65v Zakona;
 5. oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;
 6. porezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;
 7. oporezivog prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b Zakona;
 8. oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona;

Koliko iznosi visina ovog poreza?

Kod osoba starijih od 40 godina, ovaj porez se obračunava na sledeći način:

 1. porez od 10%, do iznosa od 8.539.128 dinara
 2. porez od 15% na iznos preko 8.539.128 dinara

Kod mlađih od 40 godina, s obzirom na njihovu olakšicu primenjuje se se samo:

 1. porez od 15% na iznos preko 8.539.128 dinara

Lični odbici

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak mogu da umanje svoju obavezu korišćenjem ličnih odbitaka, i to:

 1. za poreskog obveznika – 569.275 dinara
 2. za izdržavanog člana porodice – 213.478 dinara po članu.

Zbir ličnih odbitaka ne može preći iznos od 50% dohotka za oporezivanje.

porez na dohodak građana i ko ga plaća

Kako se prijavljuje ostvaren dohodak u 2023. godini i koji je rok?

Od prošle godine uvedene su neke novine prilikom utvrđivanja poreza.

Kao i do sad, da biste pristupili portalu ePorezi morate da posedujete validan kvalifikovani elektronski potpis. Počevši od prošle godine uvedena je nova poreska prijava PP-GPDG (ne podnosi se više PPDG-2R) koja će većini obveznika već biti popunjena na osnovu podataka kojima raspolaže Poreska uprava. Tu poresku prijavu treba izmeniti i korigovati ukoliko obveznik ima dodatnih prihoda koji nisu uključeni, kao i da umanje osnovicu za lične odbitke ukoliko za to imaju pravo.

Rok za podnošenje ove poreske prijave je 15. maj 2024. godine, a ako to ne uradite Poreska uprava će je poslati umesto vas sa podacima koje oni imaju (uglavnom nepovoljnijim).

Za razliku od prethodnih godina kada je zaduženje nastajalo u momentu izdavanja Rešenja, od sad ovaj porez se plaća na osnovu samooprezivanja a to znači da se dugovanje teče od momenta podnošenja poreske prijave.

Da li paušalci plaćaju ovaj porez?

Paušalci takođe plaćaju ovaj porez međutim u njihovu osnovicu ne ulazi prihod koji su ostvarili već se kod njih računa osnovica koja je utvrđena od strane Poreske uprave i na koju plaćaju porez i doprinose.

S obzirom na visine osnovica, preduzetnici paušalci koji obavljaju samo samostalnu delatnost, i nemaju drugih prihoda, oni neće biti obveznici ovog poreza.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko prijave ovog poreza budite slobodni da nas kontaktirate i mi ćemo se potruditi da vam olakšamo ovu obavez.

POTREBNA VAM JE POMOĆ ZA PREDAJU PORESKE PRIJAVE?

Ukoliko i dalje niste sigurni oko godišnjeg poreza na dohodak grđana ili imate neke specifične situacije, možete zakazati pismene ili usmene konsultacije – gde ćemo vam pomoći da prevaziđete nedoumice i probleme koje imate.

Prijavite se na newsletter.

Budite u toku sa vestima u vezi računovodstva, poreza, vođenja biznisa i još mnogo drugih tema.

Pročitajte ostale tekstove

Besplatne konsultacije.

Nazovite nas na 021/63-20-483

Nazovite nas na
021/63-20-483

Početak poslovanja može biti pun izazova i pitanja.