Šta znači biti frilenser?

Frilenser je osoba koja obavlja određeni posao po ugovoru za određenu kompaniju ali nije zaposlena u toj kompaniji. Njihov način rada ogleda se u nezavisnosti. Oni imaju mogućnost da rade na raznim projektima, da pružaju svoje usluge različitoj grupi klijenata i sarađuju sa različitim kompanijama i organizacijama. U te svrhe koriste svoje specifične veštine iz određenih oblasti. Frilenseri svoje klijente pronalaze samostalno i za to najčešće koriste internet platforme. Takođe, oni sami određuju cenu svojih usluga. Frilenseri uglavnom rade od kuće i nemaju radno vreme, ali mogu imati rokove za realizaciju projekata na kojima rade. Oblasti u kojima su frilenseri najčešće angažovani su : programiranje, grafički dizajn, marketing, pisanje i prevođenje, video produkcija i fotografija, online nastava, IT, konsultantske usluge i druge.

Obaveze i načini poslovanja frilensera

Frilenseri u obavezi su da ispune određene zakonske obaveze kako bi mogli bez problema da obavljaju svoje poslove. Po zakonu u našoj zemlji, postoje četiri ključne obaveze koje frilenseri moraju da ispune. To su:

  • odabir načina poslovanja,
  • redovno plaćanje poreza,
  • socijalni doprinosi i
  • godišnje poresko prijavljivanje.

Kada govorimo o načinu poslovanja, frilenseri ne moraju da budu registrovani na APR-u i mogu poslovati kao fizička lica. U slučaju stalnih primanja, najviše će se isplatiti da posluju kao preduzetnici, paušalci, pod uslovom da prolaze test samostalnosti koji je propisala poreska uprava. Frilenseri imaju mogućnost i osnivanja firme, ali u tom slučaju je potrebno odabrati oblik poslovanja koji najviše odgovara toj delatnosti.

Porez i doprinosi za frilensere

Frilenseri su dužni da plaćaju porez na prihode koje ostvaruju kao nezavisni radnici. Od ove godine, frilenseri u Srbiji imaju mogućnost da izaberu između dva modela plaćanja poreza. Takođe, još jedna od obaveza je i plaćanje doprinosa. To podrazumeva doprinose za penziono i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Od 01.01.2023. godine, frilenseri imaju mogućnost odabira između dva modela oporezivanja. I jedan i drugi model podrazumevaju kvartalno oporezivanje, što znači da frilenseri porez plaćaju na svaka tri meseca. Posebna pogodnost koju imaju je ta da ukoliko se odluče za jedan model u jednom kvartalnom periodu, isti ne moraju da koriste u sledećem. To znači da imaju mogućnost da menjaju model na svaka tri meseca.

Načini plaćanja poreza

Od 01.01.2023. godine, frilenseri imaju mogućnost odabira između dva modela oporezivanja. I jedan i drugi model podrazumevaju kvartalno oporezivanje, što znači da frilenseri porez plaćaju na svaka tri meseca. Posebna pogodnost koju imaju je ta da ukoliko se odluče za jedan model u jednom kvartalnom periodu, isti ne moraju da koriste u sledećem. To znači da imaju mogućnost da menjaju model na svaka tri meseca.

Model A

Prema modelu A, 32.000 din biti neoporezivo (kvartalno 96.000 din). Frilenseri koji imaju manju zaradu biće oslobođeni plaćanja u tom kvartalu. Osnovica za doprinose biće jednaka osnovici za plaćanje poreza, s tim da će minimalni iznos za plaćanje doprinosa iznositi 1.402 din mesečno (4.206 din kvartalno) dok će stope za plaćanje doprinosa iznositi 10,3% za zdravstvo i 24% za PIO.

Model B

Prema modelu B neoporezivi iznos je 19.300 din mesečno, odnosno 57.900 din kvartalno. Takođe, u ovom modelu normirani troškovi iznose 34% prihoda koji su ostvareni u kvartalu koji se oporezuje. Kako bi se dobila osnovica za oporezivanje, od ostvarenih prihoda oduzimaće se 57.900 din kao i 34%. Porez u ovom modelu iznosi 10% a doprinosi se isplaćuju na istu osnovicu. Stope doprinosa su sledeće:

  • PIO – 24%
  • Zdravstvo – 10,3 %

Kako podneti poresku prijavu?

Kao što smo gore naveli, poreska prijava za frilensere predaje se za ukupan prihod u jednom kvartalu. Rok za predaju poreske prijave je 15 dana po isteku kvartala.
Država je namenila poseban portal koji će služiti frilenserima da prijave svoje prihode i da podnesu poresku prijavu. Portal se nalazi na sledećoj adresi: https://frilenseri.purs.gov.rs/ . Do dana objave ovog članka portal nije pušten i ne postoji mogućnost da se preda poreska prijava. Država je skrenula pažnju da neće biti posledica za one koji ne prijave poreski prihod dokle god je portal van funkcije. Naravno, to neće osloboditi obaveze plaćanja poreza i doprinosa.
Oni koji ipak žele da prijave svoj prihod i ne žele da rizikuju, i dalje postoji mogućnost da se preda poreska prijava PP OPO na portalu E-Porezi i time ispune svoju obavezu.

Donošenjem i primenom novog zakona, frilenseri moraju biti svesni svojih obaveza i odgovornosti. Ukoliko se nalazite na početku svoje frilens karijere ili vam je potrebna dodatna pomoć uvek preporučujemo angažovanje stručnih lica, odnosno knjigovodstvene agencije.

Ukoliko su vam potrebne konsultacije, stojimo vam na raspolaganju.

Prijavite se na newsletter.

Budite u toku sa vestima u vezi računovodstva, poreza, vođenja biznisa i još mnogo drugih tema.

Besplatne konsultacije.

Nazovite nas na 021/63-20-483

Nazovite nas na
021/63-20-483

Početak poslovanja može biti pun izazova i pitanja.