U jednom od prethodnih tekstova objasnili smo razliku izmedju DOO i preduzetnika. Gledajući samo preduzetnika, on može biti oporezovan na 3 načina:

 • Samooporezivanje

 • Isplata lične zarade

 • Paušalno oporezivanje (Paušalac)

Prva dva načina imaju obavezu vođenja poslovnih knjiga, dok se Paušalac odnosi na one preduzetnike koji su odlučili da ne žele ili nisu u mogućnosti da vode poslovne knjige.

Glavna osobina paušalnog oporezivanja jeste da je trošak na poreze i doprinose fiksan tokom cele godine. To znači da bez obzira na Vaš prihod, da li ste prihodovali nula ili 1.000.000,00 dinara, za taj mesec plaćate fiksne poreze i doprinose. Visina poreza i doprinosa određuje se poreskim rešenjem koje se dostavlja neposredno po osnivanju i stiže u Poresko sanduče koje se nalazi na portalu E-Porezi.

Primer jednog Rešenja možete pogledati ovde.

Poreska Uprava na osnovu svojih podataka i kriterijuma određuje polaznu osnovicu koja služi za obračun poreza i doprinosa. Kao što vidite gore navedenom primeru, stavke u Rešenju su:

 • PIO (Penziono osiguranje) – 24%
 • Zdravstvo – 10,30%
 • Nezaposlenost – 0,75%
 • Porez na prihod od samostalne delatnosti – 10%

Ukoliko se preduzetnik nalazi u radnom odnosu, tj radi u nekoj firmi, on će kroz Rešenje biti oslobođen plaćanja doprinosa za zdravstvo i nezaposlenost.

Otvaranje firme, kako početi? DOO ili preduzetnik?

Osim ovih obaveza, paušalac treba da računa na godišnju naknadu za unapređenje životne sredine (EKO taksa) koja je obavezna za sve, a iznos zavisi od prihoda i šifre delatnosti. Najčešći iznos jeste maksimalnih 5.000,00 dinara godišnje i ono što je bitno, ova taksa se ne plaća prve kalendarske godine.

Ko je su olakšice paušalnog oporezivanja?

Paušalno oporezivanje omogućava preduzetniku da mnogo lakše planira svoje poslovanje, ali isto tako ima veće troškove poreza i doprinosa u odnosu na preduzetnika koji vodi knjige ukoliko mu poslovanje ne ide dobro i nema prihoda. Svakako, za takve situacije postoji opcija mirovanja (privremeni prekid samostalne delatnosti), tako da se to može na vreme preduhitriti.

Ono što je jedan od glavnih razloga zašto se preduzetnici opredeljuju za ovaj vid oporezivanja jeste što paušalac može da raspolaže sa svim sredstvima bez ikakvog pravdanja.

O čemu treba voditi računa?

Kako ne bi izgubio mogućnost na paušalno oporezivanje, preduzetnik treba voditi računa o sledećim uslovima:

 1. Ne sme da obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta
 2. Ne sme da se bavi trgovinom, finansijski posredovanjem ili da ima aktivnosti u vezi sa nekretninama
 3. Ne sme da prima pozajmice od drugih lica
 4. Ne sme da ima prihod u jednoj kalendarskoj godini veći od 6 miliona dinara.
 5. Ne sme da bude evidentiran kao obveznika PDV-a (Porez na dodatu vrednost). Ukoliko prihod u poslednjih 12 meseci pređe limit od 8 miliona dinara, to lice automatski postaje obveznik poreza na dodatu vrednost. 

Paušalno oporezivanje može biti jako dobar vid poslovanja, ali potrebno je detaljno razraditi projekciju svojih prihoda, jer ukoliko su prihodi niski, onda obaveze za poreze i doprinose mogu procentualno da budu visoke i da ovaj način oporezivanja bude neisplativ.

Dodatne obaveze kod paušalaca

Od dodatnih obaveza, paušalac mora da izdaje fakture za sve svoje usluge koje je izvršio, kao i da vodi KPO knjigu u kojoj će biti popisane sve te fakture hronološki, i u kojim iznosima su izdati. U bilo kom momentu, poreski inspektor može zatražiti u uvid u KPO knjigu kako bi proverio promet preduzetnika.
Ove kontrole su u praksi retke i uglavnom stižu preduzetnicima koji su blizu ranije pomenutih limita, ali savetujemo da ažurno vodite računa o svojoj dokumentaciji jer je to Vaša zakonska obaveza.

Svakako, ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za ovu temu možete nas kontaktirati kroz besplatne E-mail konsultacije.

Prijavite se na newsletter.

Budite u toku sa vestima u vezi računovodstva, poreza, vođenja biznisa i još mnogo drugih tema.

Pročitajte ostale tekstove

Besplatne konsultacije.

Nazovite nas na 021/63-20-483

Nazovite nas na
021/63-20-483

Početak poslovanja može biti pun izazova i pitanja.