PDV je skraćenica od Poreza na dodatu vrednost i predstavlja opšti i najvažniji porez svake uređene zemlje i on se obračunava na isporuku dobara i pružanja usluga.

Limit za ulazak u PDV jeste 8 miliona dinara u poslednjih 12 kalendarskih meseci. To znači da dok ne ostavite taj iznos prometa ne morate da se upišete u PDV registar niti da obračunavate ovaj porez na vaš promet. Međutim, da li ćete biti PDV obveznik, u samom startu to zavisi isključivo od Vas. Nije obavezno, ali često možete imati dosta benefita ukoliko planirate neka veća ulaganja i nabavku kroz promet koji sadrži PDV i samim tim umanjiti početni trošak.

Svakako savetujemo da dobro razmotrite ovu opciju, a ako imate nejasnoća da nas kontaktirate kako bismo Vam pomogli da donesete najbolju odluku.