U uslovima poslovanja kakvi su u Srbiji, od velike je važnosti kako ćete rasporediti svoja sredstva. Ponekad postoje načini da se iznos poreza koji je Vaša firma obavezna da plati svede na minimum, te na taj način prerasporedite ostatak sredstava na druga mesta. Zbog toga je bitno pravovremeno i na pravi način sastaviti poresku strategiju kojom ćete pravilno i optimalno isplanirati svoje poreske obaveze i na taj način smanjiti rizik. Mi smo tu da Vam pomognemo u toj nameri.

Poresko savetovanje koje pruža knjigovodstvena agencija Libero-NS tiče se obučavanja i informisanja direktora firmi ili zaduženih osoba o svemu što se tiče poreza. Ono obuhvata informisanje o izmenama u zakonima, davanje saveta o poreskim obavezama, prijavama, olakšicama, vrstama poreza, poreskim kaznama i  prekršajima itd.

Poresko savetovanje – opšte usluge obuke i informisanja klijenata

Opšte usluge koje čine poresko savetovanje, a koje Vam mogu pružiti knjigovođe naše knjigovodstvene agencije čine:

  • Obuka i informisanje klijenata o izmena u poreskim zakonima i uredbama
  • Saveti o primeni novonastalih međunarodnih računovodstvenih standarda vezanih za poreze
  • Davanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama, poreskim olakšicama i poreskim prijavama
  • Poresko savetovanje kroz analizu i rešavanje poreskih problema

Pored opštih usluga, mi pružamo i poresko savetovanje u vezi sa direktnim oporezivanjem (porez na dohodak, porez na dobit, porez na imovinu itd.) i indirektnim oporezivanjem (PDV). Pratimo usaglašenost Vaše firme sa zakonima Republike Srbije, pružamo savete o mogućom poreskim olakšicama, pružamo stručnu pomoć prilikom sastavljanja poreskih obrazaca, pri čemu se posebno misli na poreski bilans, a ukoliko se tako dogovorimo, mi samostalno obavljamo sastavljanje poreskog bilansa.

Pružamo poresko savetovanje iz oblasti primene zakonske regulative u vezi sa PDV-om i akcizama, nalazimo moguće opcije prilikom izvršenja poreskih obaveza klijenta po pitanju PDV-a i detaljno ih razmatramo, kontrolišemo podatke iz mesečnih prijava PDV-a, savetujemo Vas u vezi sa oporezivanjem transakcija, pomažemo u sastavljanju prigovora na zapisnike poreskih inspektora i žalbi na rešenja poreskih organa itd.