Osnivanje preduzeća

Osnivanje preduzeća, bez obzira da li se radi o preduzetnicima, privrednim društvima ili udruženju građana ume da bude mukotrpan posao. Sama dokumentacija koja Vam je potrebna za osnivanje ponekad ume da bude izuzetno obimna, a obaveza prijavljivanja na APR je samo početak posla. Kako ne biste gubili vreme na sve to, već da biste mogli da se koncentrišete na organizovanje poslovanja koje je na samom početku, knjigovodstvena agencija Libero-NS obavlja sve poslove potrebne za osnivanje firme umesto Vas.

Ono obuhvata:

  • sakupljanje potrebne dokumentacije za osnivanje preduzeća – ova dokumentacija ume da bude obimna posebno kada je u pitanju osnivanje privrednih društava i osnivanje udruženja građana
  • plaćanje potrebnih taksi za osnivanje preduzeća (za APR i Republički zavod za statistiku)
  • podnošenje zahteva za registraciju osnivanja preduzeća u APR-u (Agenciji za privredne registre)
  • podnošenje zahteva za određivanje matičnog broja Republičkom zavodu za statistiku
  • sređivanje potrebne dokumentacije i odlazak u banku radi otvaranja tekućeg računa za firmu
  • odlazak u poresku upravu

Osnivanje preduzeća ne mora da bude ni malo stresan posao. Na Vama je da nam dostavite osnovne neophodne podatke, a knjigovodstvena agencija Libero-NS će obaviti sve ostalo.