Knjigovodstvene usluge za privredna društva

Za privredna društva je obavezno vođenje knjiga putem dvojnog knjigovodstva. Postoji niz dokumentacije, izveštaja i obračuna od kojih će Vas, obzirom da se ne bavite knjigovodstvom, sigurno zaboleti glava. Knjigovodstvena agencija Libero-NS je tu za Vas, kako biste mogli da se okrenete svom biznisu i razmišljate čiste glave. Mi ćemo se postarati sve Vaše knjige budu u savršenom redu.

U knjigovodstvene usluge za privredna društva koje nudi naša knjigovodstvena agencija spadaju:

 • izrada kalkulacija za maloprodaje i veleprodaje
 • knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu
 • izrada dnevnika – poslovne promene zabeležene hronološkim redosledom koje se kasnije prenose u knjigu dužnika, knjigu poverilaca i knjigu blagajne)
 • izrada glavne knjige – glavna knjiga beleži sve promene na svim postojećim računima (kontima)
 • izrada KEPU knjige – KEPU knjiga je knjiga evidencije prometa i usluga
 • izrada KPR knjige – knjiga primljenih računa, odnosno faktura
 • izrada KIR knjige – knjiga izdatih računa, odnosno faktura
 • evidencija promena u blagajni
 • obračun PDV-a odnosno poreza na dodatu vrednost koji Vas očekuje svakog meseca
 • obračun zarada i doprinosa za zaposlene
 • obračun naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima
 • popis, obračun poreske i računovodstvene amortizacije i vrednovanje osnovnih sredstava
 • izrada završnog računa (godišnji finansijski izveštaj koji obuhvata bilans stanja, bilans uspeha, statistički izveštaj, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, poreski bilans, obračun poreske i neporeske amortizacije, poreska prijava APD/PDP)
 • izrada periodičnih izveštaja
 • priprema izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita ili učešće na tenderima javnih nabavki
 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima
 • izrada M4 obrasca koji se koristi prilikom prijave podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknadne zarade, odnosno osnovice osiguranja, te visine doprinosa za uplaćenog osiguranika
 • prijava i odjava radnika – elektronskim putem
 • overa zdravstvene knjižice
 • izrada i predaja PB-PDP obrasca

Ukoliko je Vaša firma takva da postoje zahtevi za posebnim izveštajima i uslugama, nudimo Vam mogućnost saradnje i svaku vrstu dogovora.

Kako bi knjigovodstvene usluge koje obavljamo bile pouzdane i ažurne, oni moraju da imaju svu neophodnu dokumentaciju. Stoga, potrebno je da nam redovno dostavljate sve informacije o nastalim finansijskim promenama za period koji se knjiži. Tu spadaju ugovori, ulazne fakture, izlazne fakture, izvodi banaka,  nivelacije cena, popisi itd.