Knjigovodstvene usluge za preduzetnike

Preduzetnik  ste, što znači da svi morate u potpunosti da se koncentrišete na svoj posao kako biste ostvarili što veću zaradu. Sigurno nemate vremena da izučavate sve aktuelne zakone koje podrazumeva vođenje knjiga. Kako se ne biste trošili vreme sa pravilnicima, nejasnim izrazima i brojevima koje obuhvata svako vođenje poslovnih knjiga, obračun PDV-a, obračun plata itd, prepustite tu brigu nama. Za Vas, knjigovodstvena agencija Libero-NS obavlja sve potrebne knjigovodstvene usluge kako biste bez stresa mogli da obavljate svoj posao.

Na osnovu razgovora sa Vama i zajedničke analize utvrdićemo da li da vodite knjige po prostom ili dvojnom knjigovodstvu ili ćete biti paušalac. Čekaju Vas prijava i odjava zaposlenih, izrada i vođenje knjiga, knjiženje, obračuni, analize itd. Mi ćemo sa zadovoljstvom obaviti taj deo posla umesto Vas.

Ukoliko ustanovimo da Vam je potrebno vođenje knjiga po dvojnom knjigovodstvu naša knjigovodstvena agencija će umesto Vas obaviti usluge kao što su:

 • izrada kalkulacija
 • knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansijskom knjigovodstvu
 • izrada dnevnika (poslovne promene zabeležene hronološkim redosledom koje se kasnije prenose u knjigu dužnika, knjigu poverilaca i knjigu blagajne)
 • izrada glavne knjige – glavna knjiga beleži sve promene na svim postojećim računima (kontima)
 • izrada KEPU knjige (knjiga evidencije prometa i usluga)
 • izrada KPR knjige (knjiga primljenih računa – faktura)
 • izrada KIR knjige (knjiga izdatih računa – faktura)
 • evidencija promena u blagajni
 • obračun PDV-a (poreza na dodatu vrednost) – godišnje Vas ovaj obračun očekuje dvanaest puta
 • obračun zarada i doprinosa za zaposlene
 • obračun naknada po ugovorima o delu i drugim ugovorima
 • popis, obračun poreske i računovodstvene amortizacije i vrednovanje osnovnih sredstava
 • izrada završnog računa – godišnji finansijski izveštaj koji obuhvata bilans stanja, bilans uspeha, statistički izveštaj, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine, poreski bilans, obračun poreske i neporeske amortizacije, poreska prijava APD/PDP)
 • izrada periodičnih izveštaja – u ovu uslugu spadaju izrada mesečne ili tromesečne prijave PDV-a; izrada M4 prijava za utvrđivanje penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih, utvrđivanje osnovice osiguranja, te visine uplaćenog doprinosa za osiguranike; izrada PPP prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana i izrada godišnjih bilansa i drugih izveštaja potrebnih za konkurisanje za kredite banaka, procenu boniteta itd.
 • priprema dokumentacije za učešće na tenderima javnih nabavki ili dokumentacije za konkurse za kredite banaka
 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima
 • prijava i odjava radnika
 • overa zdravstvene knjižice
 • izrada bilansa uspeha, PPDG-1S i PB-2 obrazaca

Ukoliko smo odlučili da bi Vam trebalo paušalno vođenje knjiga, naša knjigovodstvena agencija će obaviti umesto Vas sledeće usluge:

 • izrada EPO knjige
 • obračun zarade i doprinosa za zaposlene
 • vađenje potvrde o izmirenim poreskim dugovanjima
 • prijava i odjava radnika
 • overa zdravstvene knjižice
 • izrada i predaja PPDG-1P obrasca

Kako bi naša knjigovodstvena agencija mogla da obavi na najkvalitetniji mogući način ugovorene knjigovodstvene usluge, potrebno je da nam redovno dostavljate svu neophodnu dokumentaciju. Pod tim se podrazumevaju sve informacije i dokumenta o nastalim finansijskim promenama za period koji se knjiži – ugovori, ulazne fakture, izlazne fakture, izvodi banaka, nivelacije cena, popisi itd.