E-fakture predstavljaju elektronski zapis faktura, odnosno računa koji se izdaju, primaju, obrađuju i arhiviraju isključivo elektronskim putem. Bliže rečeno, e-fakture predstavljaju razmenu faktura elektronskim putem.