Pomoći ćemo vam da razumete koji su poslovni troškovi poreski priznati. Ovo uključuje troškove kao što su putni troškovi, troškovi kancelarije, troškovi telefona, troškovi interneta, troškovi goriva, itd. Posle nekog vremena, nakon naših saveta, jako lako ćete moći da prepoznati koji su vam troškovi opravdani a koji nisu.