Bez obzira da li ste preduzetnik ili DOO, kao i da li vodite poslovne knjige ili ste paušalac, možete da prijavite koliko god želite zaposlenih. Trudimo se da sve informacije u vezi zaposlenih predstavimo na vreme kako biste mogli da imate širu sliku svog poslovanja u tim uslovima.